Kongre Başkanı
Prof. Dr. Önder TÜRKMEN Selçuk Üniversitesi
Kongre Sekreteri
Dr. Öğr. Üyesi Sevim Seda YAMAÇ Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
Arş. Gör. Mustafa ÖZSARI Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
Arş. Gör. Ünal KAL Selçuk Üniversitesi
Kongre Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Hasan Kürşat GÜLEŞ Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa PAKSOY Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Prof. Dr. Suat ŞENSOY Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet BABAOĞLU Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Cevat AYDIN Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Mürüvvet ILGIN Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin GÖÇMEN Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Doç Dr. Selahattin ÇINAR Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Dr. Nurlan MAMATOV Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Doç. Dr. Kubanıçbek TURGUNBAYEV Kırgızistan Tarım Üniversitesi
Doç. Dr. Bakıt ASKARALİYEV Kırgızistan Tarım Üniversitesi
Dr. Mahabat KONURBAYEVA Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Dr. Saykal BOBUŞEVA Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Dr. Kızayım ERGEŞOVA Kırgızistan Tarım Üniversitesi
Araş. Gör. Tair ESENALI UULU Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Araş. Gör. Sezim COLDOŞBEKOVA Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi