Kongre Sekreteryası

 •  Dr. Öğr. Üyesi Sevim Seda YAMAÇ
 •  +90 (332) 223 54 48
 •  sekreterya@agrieurasia.com

 •  Arş. Gör. Mustafa ÖZSARI
 •  sekreterya@agrieurasia.com

 •  Arş. Gör. Ünal KAL
 •  +90 (506) 799 48 41
 •  sekreterya@agrieurasia.com

Organizasyon Sekreteryası

 • Ayşe Nur DEMİRBAŞ
 •  +90 (332) 236 25 34
 •  +90 (507) 133 10 33
 •  bilgi@novevent.com

İletişim Formu