BİLDİRİ KABUL TARİHİ 10 EYLÜL OLARAK BELİRLENMİŞTİR.

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihimiz 30 Ağustos tarihine kadar uzatılmıştır. Buna mukabil Bildiri Özeti Kabul Tarihi 10 Eylül olarak belirlenmiştir.